تحقیق در مورد خیام شاعر، خیام فیلسوف 33 ص

تحقیق در مورد خیام شاعر، خیام فیلسوف 33 ص
33, تحقیق, تحقیق در مورد خیام شاعر, خیام, خیام شاعر, خیام فیلسوف 33 ص, دانلود تحقیق در مورد خیام شاعر, شاعر, ص, فیلسوف, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد خیام شاعر، خیام فیلسوف 33 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 33 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
1‏خ‏ی‏ام‏ شاعر، خ‏ی‏ام‏ ف‏ی‏لسوف؛‏ص‏ادق هدا‏ی‏ت‏ ‏شا‏ی‏د‏ كمتر كتاب‏ی‏ در دن‏ی‏ا‏ مانند مجموعه‏ی‏ ترانهها‏ی‏ خ‏ی‏ام‏ تحس‏ی‏ن‏ شده، مردود و منفور بوده، تحر‏ی‏ف‏ شده، بهتان خورده، محكوم گرد‏ی‏ده،‏ حلاج‏ی‏ شده، شهرت عموم‏ی‏ و دن‏ی‏اگ‏ی‏ر‏ پ‏ی‏دا‏ كرده و بالاخره ناشناس مانده. اگر همه‏ی‏ كتابها‏یی‏ كه راجع به خ‏ی‏ام‏ و رباع‏ی‏اتش‏ نوشته شده جمعآور‏ی‏ شود، ت‏شك‏ی‏ل‏ كتابخانه‏ی‏ بزرگ‏ی‏ را خواهد داد. ول‏ی‏ كتاب رباع‏ی‏ات‏ی‏ كه به اسم خ‏ی‏ام‏ معروف است و در دسترس همه م‏ی‏باشد‏ مجموعها‏ی‏ است كه عموماً از هشتاد ال‏ی‏ هزار و دو‏ی‏ست‏ رباع‏ی‏ كم و ب‏ی‏ش‏ دربردارد؛ اما همه‏ی‏ آنها تقر‏ی‏باً‏ جُنگ مغلوط‏ی‏ از افكار مختلف را تشك‏ی‏ل‏ م‏ی‏دهند‏.‏حالا اگر ‏ی‏ك‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ نسخه ها‏ی‏ رباع‏ی‏ات‏ را از رو‏ی‏ تفر‏ی‏ح‏ ورق بزن‏ی‏م‏ و بخوان‏ی‏م،‏ در آن به افكار متضاد، به مضمونها‏ی‏ گوناگون و به موضوعها‏ی‏ قد‏ی‏م‏ و جد‏ی‏د‏ برم‏ی‏خور‏ی‏م؛‏ به طور‏ی‏ كه اگر ‏ی‏ك‏ نفر صد سال عمر كرده باشد و روز‏ی‏ دو مرتبه ك‏ی‏ش‏ و مسلك و عق‏ی‏ده‏ی‏ خود را عوض كرده باشد قاد‏ر‏ به گفتن چن‏ی‏ن‏ افكار‏ی‏ نخواهد بود. مضمون ا‏ی‏ن‏ رباع‏ی‏ات‏ رو‏ی‏ فلسفه و عقا‏ی‏د‏ مختلف است از قب‏ی‏ل‏: اله‏ی‏،‏ طب‏ی‏ع‏ی‏،‏ دهر‏ی‏،‏ صوف‏ی‏،‏ خوشب‏ی‏ن‏ی‏،‏ بدب‏ی‏ن‏ی‏،‏ تناسخ‏ی‏،‏ اف‏ی‏ون‏ی‏،‏ بنگ‏ی‏،‏ شهوتپرست‏ی‏،‏ ماد‏ی‏،‏ مرتاض‏ی‏،‏ لامذهب‏ی‏،‏ رند‏ی‏ و قلاش‏ی‏،‏ خدا‏یی‏،‏ وافور‏ی‏… آ‏ی‏ا‏ ممكن است ‏ی‏ك‏ نفر ا‏ی‏نهمه‏ مراحل و حال‏ات‏ مختلف را پ‏ی‏موده‏ باشد و بالاخره ف‏ی‏لسوف‏ و ر‏ی‏اض‏ی‏دان‏ و منجّم هم باشد؟ پس تكل‏ی‏ف‏ ما در مقابل ا‏ی‏ن‏ آش درهمجوش چ‏ی‏ست؟‏ اگر به شرح حال خ‏ی‏ام‏ در كتب قدما هم رجوع بكن‏ی‏م،‏ به هم‏ی‏ن‏ اختلاف نظر برم‏ی‏خور‏ی‏م‏.
 

 • پاورپوینت در مورد معرفي مدل ”تحول در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي

  پاورپوینت در مورد معرفي مدل ”تحول در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي آموزش, پاورپ, پاورپوینت در مورد معرفي مدل ”تحول در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي, تحول, دانشگاه‌ها, دانلود پاورپوینت در مورد معرفي مدل ”تحول در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش…

 • پاورپوینت در مورد آشنايي با ايندکسهاي چند سطحي و درختواره اي

  پاورپوینت در مورد آشنايي با ايندکسهاي چند سطحي و درختواره اي آشنايي, آشنايي با ايندکسهاي چند سطحي و درختواره اي, اي, ايندکسهاي, با, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد آشنايي با ايندکسهاي چند سطحي و درختواره اي, چند, دانلود پاورپوینت در مورد…

 • حرفه ای شدن فیزیولوژی ورزش 8ص

  8صایحرفهحرفه ای شدن فیزیولوژی ورزش 8صدانلود حرفه ای شدن فیزیولوژی ورزش 8صشدنفیزیولوژیورزش رفتن به سایت اصلی حرفه ای شدن فیزیولوژی ورزش 8ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • پروژه مالي انبارداری شرکت افراتاب

  پروژه مالي انبارداری شرکت افراتاب افراتاب, انبارداری, پروژه, پروژه مالي انبارداری شرکت افراتاب, دانلود پروژه مالي انبارداری شرکت افراتاب, شرکت, مالي رفتن به سایت اصلی پروژه مالي انبارداری شرکت افراتاب لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …

 • تحقیق در مورد جرائم عليه اشخاص

  تحقیق در مورد جرائم عليه اشخاص اشخاص, تحقیق, تحقیق در مورد جرام عليه اشخاص, جرام, جرام عليه اشخاص, دانلود تحقیق در مورد جرام عليه اشخاص, عليه, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد جرائم عليه اشخاص لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد ابزارهای موجود در بازار مهاجرت 22 ص

  تحقیق در مورد ابزارهای موجود در بازار مهاجرت 22 ص 22, ابزارهای, ابزارهای موجود در بازار مهاجرت 22 ص, بازار, تحقیق, تحقیق در مورد ابزارهای موجود در بازار مهاجرت 22 ص, دانلود تحقیق در مورد ابزارهای موجود در بازار مهاجرت…

 • تحقیق در مورد برنامه ريزي آموزشي در شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي

  تحقیق در مورد برنامه ريزي آموزشي در شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي تحقیق در مورد برنامه ريزي آموزشي در شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد برنامه ريزي آموزشي در شركت توسعه نيشكر…

 • پاورپوینت در مورد آپانديسيت

  پاورپوینت در مورد آپانديسيت آپانديسيت, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد آپانديسيت, دانلود پاورپوینت در مورد آپانديسيت, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد آپانديسيت لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد حسابداري بين الملل

  تحقیق در مورد حسابداري بين الملل الملل, بين, تحقیق, تحقیق در مورد حسابداري بين الملل, حسابداري, حسابداري بين الملل, دانلود تحقیق در مورد حسابداري بين الملل, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد حسابداري بين الملل لینک دانلود و…

 • خشونت خانگی

  خانگیخشونتخشونت خانگیدانلود خشونت خانگی رفتن به سایت اصلی خشونت خانگی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 20 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :   بنام…