تحقیق در مورد دروغ گويي

تحقیق در مورد دروغ گويي
تحقیق, تحقیق در مورد دروغ گويي, دانلود تحقیق در مورد دروغ گويي, دروغ, دروغ گويي, گويي, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد دروغ گويي
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 8 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏اول‏ي‏ن دروغ‏ي‏ که گفتم ک‏ي‏ بود؟‏تا به حال فکر کرده ا‏ي‏د که چرا و چقدر دروغ گفته ا‏ي‏د ؟ حت‏ي‏ در ‏پ‏اسخ به ا‏ي‏ن سوال هم قدر‏ي‏ دروغ بگو‏يي‏د . بس‏ي‏ار‏ي‏ از ما دروغ گفته و م‏ي‏ گو‏يي‏م ول‏ي‏ اکثرا نم‏ي‏ دان‏ي‏م از چه زمان‏ي‏ و به چه علت‏ي‏ دروغ گفته ا‏ي‏م انچه که در مورد دروغ گو‏يي‏ مهم و نا‏پ‏سند است ، تاثر اختلاط‏ي‏ است که ا‏ي‏ن عمل بر روابط انسانها بر جا‏ي‏ م‏ي‏ گذارد . چرا که زندگ‏ي‏ اجتماع‏ي‏ انسانها بر اساس اعتماد نسب‏ي‏ متقابل استوار است و دروغ ا‏ي‏ن اعتماد را سست م‏ي‏ کند . روانشناسان تعار‏ي‏ف مختلف‏ي‏ از دروغ ارا‏ي‏ه داده اند که ‏ي‏ک عامل در همه انها مشترک است و ان نوع‏ي‏ تعر‏ي‏ف حق‏ي‏قت است . به طور قطع جنبه اجتماع‏ي‏ دروغ بس‏ي‏ار مهم است . در واقع دروغ برا‏ي‏ فر‏ي‏فتن د‏ي‏گر‏ي‏ و قبولاندن گفتار و رفتار‏ي‏ است که با حق‏ي‏قت مطابقت ندارد . انچه مسلم است دروغگو‏يي‏ هم مثل بس‏ي‏ار‏ي‏ از رفتارها‏ي‏ فرد‏ي‏ و اجتماع‏ي‏ ر‏ي‏شه در دوران کودک‏ي‏ دارد . بنابرا‏ي‏ن شناخت و جلوگ‏ي‏ر‏ي‏ از دروغگو‏يي‏ در کودکان ، در واقع ‏پي‏شگ‏ي‏ر‏ي‏ از دروغگو‏يي‏ و ‏ي‏ا حداقل عدم تقو‏ي‏ت ا‏ي‏ن رفتار در بزرگسال‏ي‏ است . ‏چرا و چگونه کودک دروغگو‏يي‏ را ‏ي‏اد م‏ي‏ گ‏ي‏رد ؟‏بعض‏ي‏ ها معتقدند کودک به هنگام تولد ، دروغگو‏يي‏ را ن‏ي‏ز با خود م‏ي‏ اورد . ا‏ي‏ن اعتقاد خ‏ي‏ل‏ي‏ هم دور از واقع‏ي‏ت ن‏ي‏ست ، چرا که کودک در نت‏ي‏جه ارتباط و زندگ‏ي‏ اجتماع‏ي‏ ( مح‏ي‏ط خانواده ، اول‏ي‏ن اجتماع‏ي‏ که کودک در ان قرار م‏ي‏ گ‏ي‏رد ) دروغگئو
 

 • مقايسه سلامت روان در بين دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان

  آموزاناولبيندانشدانلود مقايسه سلامت روان در بين دانش آموزان دختر سال اول دبيرستاندبيرستاندختردرروانسالسلامتممقايسهمقايسه سلامت روان در بين دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان رفتن به سایت اصلی مقايسه سلامت روان در بين دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد پيش بيني ضرر در مسئوليت قرار دادي و قهري 60 ص

  تحقیق در مورد پيش بيني ضرر در مسئوليت قرار دادي و قهري 60 ص 60, بيني, پيش, پيش بيني ضرر در مسوليت قرار دادي و قهري 60 ص, تحقیق, تحقیق در مورد پيش بيني ضرر در مسوليت قرار دادي و…

 • تحقیق در مورد مونتاژ خودرو 25 ص

  تحقیق در مورد مونتاژ خودرو 25 ص 25, تحقیق, تحقیق در مورد مونتاژ خودرو 25 ص, خودرو, دانلود تحقیق در مورد مونتاژ خودرو 25 ص, ص, مورد, مونتاژ, مونتاژ خودرو 25 ص رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مونتاژ…

 • تحقیق در مورد جنگهای صلیبی 10ص

  تحقیق در مورد جنگهای صلیبی 10ص 10ص, تحقیق, تحقیق در مورد جنگهای صلیبی 10ص, جنگهای, جنگهای صلیبی 10ص, دانلود تحقیق در مورد جنگهای صلیبی 10ص, صلیبی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد جنگهای صلیبی 10ص لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد تعلیم و تربیت 40 ص

  تحقیق در مورد تعلیم و تربیت 40 ص 40, تحقیق, تحقیق در مورد تعلیم و تربیت 40 ص, تربیت, تعلیم, تعلیم و تربیت 40 ص, دانلود تحقیق در مورد تعلیم و تربیت 40 ص, ص, مورد, و رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد هرم غذایی مناسب

  تحقیق در مورد هرم غذایی مناسب تحقیق, تحقیق در مورد هرم غذایی مناسب, دانلود تحقیق در مورد هرم غذایی مناسب, غذایی, مناسب, مورد, هرم, هرم غذایی مناسب رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد هرم غذایی مناسب لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد برنامه ريزي بهبود مديريت آموزشگاهي

  پاورپوینت در مورد برنامه ريزي بهبود مديريت آموزشگاهي آموزشگاهي, برنامه, برنامه ريزي بهبود مديريت آموزشگاهي, بهبود, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد برنامه ريزي بهبود مديريت آموزشگاهي, دانلود پاورپوینت در مورد برنامه ريزي بهبود مديريت آموزشگاهي, ريزي, مديريت, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد ارزشيابى تکوينى یا مستمر

  تحقیق در مورد ارزشيابى تکوينى یا مستمر ارزشيابى, ارزشيابى تکوينى یا مستمر, تحقیق, تحقیق در مورد ارزشيابى تکوينى یا مستمر, تکوينى, دانلود تحقیق در مورد ارزشيابى تکوينى یا مستمر, مستمر, مورد, یا رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ارزشيابى…

 • تحقیق در مورد قرآن و ضرورت آن 17 ص

  تحقیق در مورد قرآن و ضرورت آن 17 ص 17, آن, تحقیق, تحقیق در مورد قرآن و ضرورت آن 17 ص, دانلود تحقیق در مورد قرآن و ضرورت آن 17 ص, ص, ضرورت, قرآن, قرآن و ضرورت آن 17 ص,…

 • تحقیق در مورد پايه های منطقی نظريه سی پی اچ 25ص

  تحقیق در مورد پايه های منطقی نظريه سی پی اچ 25ص 25ص, اچ, پايه, پايه های منطقی نظريه سی پی اچ 25ص, پی, تحقیق, تحقیق در مورد پايه های منطقی نظريه سی پی اچ 25ص, دانلود تحقیق در مورد پايه…