گزارش تخصصی : ارتقاء سلامت و بهداشت روانی در دانش آموزان با روش های مناسب

گزارش تخصصی : ارتقاء سلامت و بهداشت روانی در دانش آموزان با روش های مناسب
اقدامات جانبی ومکمل نشاط آور, بهداشت روانی, شرایط نامطلوب خانوادگی, فعالیتهای خلاقانه وهنری, نیازهای عاطفی وروانی

رفتن به سایت اصلی

گزارش تخصصی : ارتقاء سلامت و بهداشت روانی در دانش آموزان با روش های مناسب
فرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 28 صفحه
فهرست مطالب
چکیده: …………………………………………………………………………………………………………………………… 3
.واژه های کلیدی:…………………………………………….……………………………………4
مقدمه : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4
– پاسخ به نیازهای روانی کودک. …………………………………………………………………………………………………………………………….5
اهداف پژوهش :……………………………………………………………………………………………………………7
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
هدف اصلی :………………………………………………………………………………………………………………..7
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.اهداف جزئی:……………………………………………………………………………………7
مقایسه با وضع مطلوب :…………………………………………………………………………………………………. 7
.جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………7
تجزیه و تحلیل وتفسیر داده ها: ………………………………………………………………………………………………………………………………9
انتخاب راه حل جدید: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….9.
-1اقدامات مؤثرجهت ارضای نیازهای عاطفی وروانی دانش آموزان:……………………………………..10
……………………………………………………………………
-2 اقدامات آموزشی مؤثردرافزایش سطح آگاهی خانواده هاازمسائل تربیتی وپیگیری مشکلات آنان:10
………………
-3. اقدامات جنبی وفعالیتهای مکمل وشادی آور…………………………………………………………….: 11
-4.استفاده ازفعالیتهای خلاقانه وهنری متنوع ازقبیل نقاشی،کلاژ(وصله گری)،کاردستی وسفالگری:.11
.چگونگی اجرای راه حلهای جدید ونظارت برآنها:………………………………………………..12
ارزیابی بعد از اجرا …………………………………………………………………………………………………………………………………………………16
نقاط قوت اجرای طرح …………………………………………………………………………………………………………………………………………..17
نقاط ضعف :……………………………………………………………………………………………………………….18
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
تجدیدنظرونتایج :…………………………………………………………………………………………………………18
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.پیشنهادها:………………………………………………………………………………………20
.پیوستها…………………………………………………………………………………………21
.جدول شماره ی»1جدول مربوط به وضعیت خانوادگی دانش آموزان………………………«21
جدول شماره ی»2 جدول مربوط به وضعیت تحصیلی دانش آموزان……………………………………………………………….«22
جدول شماره ی»3 جدول مربوط به مشاغل پدران…………………………………………………………………………………………..«22
منابع ومآخذ: 24
چکیده :
اینجانب در سال تحصیلی …………………….. به عنوان ………مدرسه …………… مشغول به خدمت بودم مسئله
ی موردنظر بنده ،درخطربودن بهداشت وسلامت روانی دانش آموزان به دلیل فشارهـای روانی ناشی ازشرایط نامطلوب اقتـصادی،فرهنـگی وخانوادگی دانش آمــوزان مدرسه بود . دانش آموزان مدرسه هریک مشکلات خاص خود را دارا بوده به گونه ای که نیازهای عاطفی وروانی آنان درمحیط خانواده ،درحد مطلوب ارضاءنشده وبهداشت روانی آنان را درمعرض آسیب قرارداده است .
باتوجه به این که تعارضات ،اختلالات ونابسامانیهای روانی درسنین کودکی زمینه سازپیدایش مشکلات اجتماعی وبیماریهای مختلف جسمی وروحی درآینده خواهدبودوبادرنظرگرفتن این مطلب که توجه به سلامت روانی کودکان یکی از اهداف وویژگیهای آموزش وپرورش است؛ بنابراین برای داشتن افرادی سالم وکارآمد وجامعه ای توسعه یافته وموفق ،به ویژه درجوامع امروزی ،توجه به سلامت روانی افراد،حائزاهمیت فراوان است.
بادرنظرگرفتن شرایط خاص دانش آموزان وباتوجه به اطلاعات جمع آوری شده درباره ی مسئله ی موردنظرکه ازطریق مصاحبه باهمکاران واولیاءدانش آموزان ،مشاهده ی رفتاردانش آموزان اسنادومدارک وهمچنین مطالعه ی کتب ،مجلات ومقالات آموزشی وپژوهشی ومراجعه به اینترنت گردآوری وتهیه شده بود،راه حل های متفاوتی انتخاب واجراگردید. باتوجه به اطلاعات جمع آوری شده وبادرنظرگرفتن جنسیت وعلایق دانش آموزان، ازفعالیتهای خلاقانه وهنری وبرخی از اقدامات مکمل جهت حل مسئله ی موردنظراستفاده گردیدواقداماتی نیزجهت افزایش آگاهی والدین دراین زمینه انجام گرفت.
مدارک وشواهدموجود،دلالت براثرات مثبت وسازنده ی این روشها داشت. لذا ازاین روشها تاپایان سال تحصیلی ، به طورمستمروفعال استفاده گردیدوتصمیم گرفته شد که تجارب موفق این پژوهش دراختیارسایرین نیزقرارداده شود.همچنین مقررشد درسالهای آتی نیزاین روشهاوفعالیتهای هنری دیگر،باتوجه به فواید بی شمارآنهاازجمله تاثیردرسلامت روانی دانش آموزان، ازابتدای سال تحصیلی مورداستفاده ی من وسایرهمکارانم درمدرسه قراربگیرد.

 • تحقیق در مورد فرش چيست 63 ص

  تحقیق در مورد فرش چيست 63 ص 63, تحقیق, تحقیق در مورد فرش چيست 63 ص, چيست, دانلود تحقیق در مورد فرش چيست 63 ص, ص, فرش, فرش چيست 63 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد فرش…

 • پاورپوینت در مورد تجزیه عنصری (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد تجزیه عنصری (تحقیق دانش آموزی) آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تجزیه عنصری (تحقیق دانش آموزی), تجزیه, تجزیه عنصری, تحقیق, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد تجزیه عنصری (تحقیق دانش آموزی), عنصری, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در…

 • تحقیق در مورد مرگ و مير و صدمات ناشي ازآسانسورها و پله برقي ها

  تحقیق در مورد مرگ و مير و صدمات ناشي ازآسانسورها و پله برقي ها ازآسانسورها, برقي, پله, تحقیق, تحقیق در مورد مرگ و مير و صدمات ناشي ازآسانسورها و پله برقي ها, دانلود تحقیق در مورد مرگ و مير و…

 • پاورپوینت در مورد مقياسهاي اندازه گيري

  پاورپوینت در مورد مقياسهاي اندازه گيري اندازه, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مقياسهاي اندازه گيري, دانلود پاورپوینت در مورد مقياسهاي اندازه گيري, گيري, مقياسهاي, مقياسهاي اندازه گيري, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد مقياسهاي اندازه گيري لینک دانلود و…

 • مقاله هزينه يابي بر مبناي فعاليت 10 ص

  (ص)10بردانلود مقاله هزينه يابي بر مبناي فعاليت 10 صفعاليتمبنايمقالهمقاله هزينه يابي بر مبناي فعاليت 10 صهزينههزينه يابي بر مبناي فعاليت 10 صيابي رفتن به سایت اصلی مقاله هزينه يابي بر مبناي فعاليت 10 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق روشها وهزینه های تامین مالی وتاثیر آن بر ارزش شرکتها

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق روشها وهزینه های تامین مالی وتاثیر آن بر ارزش شرکتها دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق روشها وهزینه های تامین مالی وتاثیر آن بر ارزش شرکتها, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق روشها وهزینه های تامین مالی وتاثیر…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد ورضایتمندی مشتری

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد ورضایتمندی مشتری ارزیابی, تحقیق, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد ورضایتمندی مشتری, عملکرد, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد ورضایتمندی مشتری, مشتری, نظر, نظری, وپیشینه, ورضایتمندی رفتن به سایت اصلی مبانی نظری…

 • تحقیق در مورد اثرات قاچاق كالا

  تحقیق در مورد اثرات قاچاق كالا اثرات, اثرات قاچاق كالا, تحقیق, تحقیق در مورد اثرات قاچاق كالا, دانلود تحقیق در مورد اثرات قاچاق كالا, قاچاق, كالا, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد اثرات قاچاق كالا لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد هوش و عوامل موثر در کم هوشی 48 ص

  تحقیق در مورد هوش و عوامل موثر در کم هوشی 48 ص 48, تحقیق, تحقیق در مورد هوش و عوامل موثر در کم هوشی 48 ص, دانلود تحقیق در مورد هوش و عوامل موثر در کم هوشی 48 ص, در,…

 • تحقیق دنياي پس از اسپرانتو 9 ص

  (ص)9ازاسپرانتوپستحقیقتحقیق دنياي پس از اسپرانتو 9 صدانلود تحقیق دنياي پس از اسپرانتو 9 صدنيايدنياي پس از اسپرانتو 9 ص رفتن به سایت اصلی تحقیق دنياي پس از اسپرانتو 9 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …